PhDr. Mgr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA

Koordinátorka vědeckovýzkumných aktivit

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Dlouhodobě působí především v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Orientuje se v informačním systému IS VaVaI MŠMT, v metodických pokynech NAU, ve vnitřní dokumentaci vysokých škol nebo zavedení statutu Výzkumné organizace. V rámci celoživotního vzdělávání má přehled v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací při uznávání autorizovaných osob či akreditacích rekvalifikačních kurzů.

Paní doktorka se také dlouhodobě věnuje oblasti kvality ve vzdělávání. Již v letech 2003-2007 byla spoluřešitelkou mezinárodního projektu a uváděla na český trh certifikaci Q For pro oblast vzdělávání a poradenství. Audit vzdělávací instituce a následná certifikace měla za cíl definovat a porovnat kvalitu a profesionalitu vzdělávacích a poradenských služeb. Aktuálně se věnuje zavádění systému řízení kvality pro vysoké školy na základě požadavků Národního akreditačního úřadu. Orientuje se v systémech EFQM, ISO nebo TQM. Je úspěšnou řešitelkou externích vědeckovýzkumných projektů. Zadavatelem byly Grantová agentura AA, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury.

Je v organizačním výboru mezinárodních konferencí jako je například Schola nova, qua vadis? nebo Autoevaluční kultura a kvalita ve vzdělávání.

Publikace

LÖWENHÖFFEROVÁ, R. Inteligence, výchova a vzdělávání v historickém kontextu, Schola nova, quo vadis?, Extrasystem Praha : Praha, vol.32, 2017, str. 91-98, ISBN 978–80–87570–38–8.

LÖWENHÖFFEROVÁ, R. Uplatnění metody workshopu v podnikové praxi. In. Andragogika v praxi. Praha: AIVD, 2018, 16, str. 12-15, ISSN 2336-5145

LÖWENHÖFFEROVÁ, R. Some issues in the development of education in the Czech Republic, odborný web Economy – Social – Humanities – Science, http://www.reviewarticle.org/professional-studies/some-issues-in-the-development-of-education-in-the-czech-republic/ 2018

LÖWENHÖFFEROVÁ, R., MUŽÍK. J. Problémy současného vzdělávání. 1. vyd. Praha : Národní panel vzdělávání, 2018. 174 s. ISBN 978-80-88227-04-5.

LÖWENHÖFFEROVÁ, R. Didaktické modely aktivizace učících se v pedagogice a andragogice, Edukacia dospelých 2019, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019

LÖWENHÖFFEROVÁ, R, MUŽÍK. J Veřejné instituce a řízení lidských zdrojů, QUAERE 2019, Hradec Králové: Magnanimitas, vol. IX, 2019, str. 297-303, ISBN 978-80-87952-30-6 www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2019.pdf