Magisterské programy

prezenční nebo kombinované

Studujte na prestižní vysoké škole s 20letou historií. Každý ze studijních programů je veden špičkovým odborníkem z praxe, který má ve své oblasti renomované jméno. Během celého studia budete s těmito odborníky v úzkém kontaktu, protože průměrná třída se u nás momentálně skládá z 15-25 studentů. Díky tomu Vás kantoři budou znát jménem a budou schopni Vám vyjít vstříc v mnoha věcech-například Skype konzultace se mohou uskutečnit třeba v osm večer.
S titulem z naší školy se o budoucnost opravdu nemusíte bát, protože 98% všech absolventů si najde práci do 3 měsíců od dokončení studia. Takže je to jen na Vás, zda chcete nejbližší 2 roky přešlapovat na místě, nebo vykročíte na cestu úspěšných.

více informací

Výhody studia na VŠMVV

foto

Individuální přístup

Momentální průměrná velikost tříd je 15-25 studentů.

foto

Úspěšní absolventi

Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

Konec biflování

U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

Zkušení vyučující

Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučujíci z Cambridge University a mnozí jiní.

Možnost výběru profesního zaměření

 • Kariérní diplomat

  Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO, EU a dalších. Získají výbornou znalost společenského a diplomatického protokolu a budou mít vysokou jazyková vybavenost.

 • Politická, bezpečnostní a ekonomická diplomacie

  Student získá důležité znalosti o současných a budoucích bezpečnostních hrozbách, o jejich vlivu na regionální či světovou politiku a ekonomiku a o možnostech jejich řešení. Absolvent bude schopen kriticky vyhodnocovat dopad a vznik bezpečnostních rizik, bude se moci uplatnit v mezinárodních firmách, které investují v rizikových zemích, v zahraničních i domácích složkách státní správy nebo v nevládních organizací. V současném globalizovaném světě narůstá důležitost diplomatů, kteří se zaměřují na prohlubování ekonomických vztahů mezi státy. Pro české a evropské exportéry hrají ekonomičtí diplomaté jednu z klíčových rolí při navazování kontaktů se zahraničními trhy.

 • Kulturní a sportovní diplomacie

  Kulturní a sportovní diplomacie patří k tzv. měkké moci státu a patří k účinným nástrojům paralelní diplomacie. Studenti se naučí, jak budovat tzv. národní branding země, jak zvyšovat atraktivnost země, její kredibilitu a prosazování zahraničně-politických cílů. Kulturní diplomacie se v posledních letech stává neoddělitelnou součástí zahraniční politiky mnoha států. Nově se formuje sportovní diplomacie, kdy poptávka po sportovních diplomatech dramaticky roste. Specifickou oblast tvoří olympijská diplomacie, využívající mezinárodních i národních organizací (Mezinárodní olympijský výbor, Český/Slovenský olympijský výbor, sportovní svazy apod.)

 • Analytik mezinárodních vztahů

  Student bude schopen stát se specialistou na veškeré aspekty mezinárodních vztahů, zejména dějin mezinárodních politických vztahů, geopolitiky a specifik jednotlivých teritorií (Čína a Dálný východ, islámský svět, Latinská Amerika, východní Evropa a Balkán). V praxi se uplatní jako poradce a analytik mezinárodních vztahů u významných institucí a v mediální oblasti. Může také působit jako analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb.

Jak probíhá výběr studentů?

Přijímací řízení

se skládá ze čtyř kroků:

1. Vyplňte a odešlete nezávaznou přihlášku ke studiu

Tento krok Vám nezabere ani minutu. Zároveň máte možnost si zvolit mezi přijímacím pohovorem a motivačním dopisem.

2. Přijímací pohovor/motivační dopis

V rámci přijímacího pohovoru nebudeme testovat Vaše znalosti v oboru, který se chystáte studovat. Jedná se spíše o přátelský rozhovor, během kterého chceme blíže poznat Vás a Vaši motivaci ke studiu daného oboru. V případě, že se rozhodnete pro motivační dopis, pošleme Vám na e-mail vzorový dopis včetně bodů, které by měl dopis zahrnovat. Maximální rozsah je 300 slov. Potom stačí dopis už jen zaslat na prihlaska@vsmvv.cz

3. Výsledek

Výsledek přijímacího řízení Vám zašleme do 14 pracovních dnů od pohovoru nebo obdržení motivačního dopisu.

4. Začátek studia

a) Školné – Posledním krokem je vybrat si studijní balíček, který Vám nejvíc vyhovuje.

b) Zápis – Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky. Jde o důležitý okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce.

„Na VŠMVV jsem přišla z malého města a z malé školy. Důležité pro mě při výběru VŠ byly dvě věci: přístup ke studentům a složení vyučujících. Nemohla jsem tedy skončit na lepším místě než právě u nás. Škola mi umožňuje realizovat se v tom, co mě baví, ať už jsou to různé akce pro mé kolegy v rámci studentského klubu nebo stáž na marketingovém oddělení.“

Tereza

3. ročník, PR

„Pro mě osobně jsou důležité tři vlastnosti a to otevřenost, rozhodnost a pracovitost a myslím si, že právě škola tyto tři vlastnosti perfektně rozvíjí. Aktuálně pracuji na pozici zahraničního redaktora pro televizi Prima a troufám si říct, že nebýt Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů k takové životní příležitosti bych se jen tak nedostal.“

Jiří

Absolvent

„V armádě ČR sloužím již sedm let a nyní pracuji na generálním štábu jako IT specialista. Moje práce je časově náročná, jelikož si nevybírám kdy a kde se budu muset účastnit mezinárodního cvičení nebo jiných aktivit, ale díky fantastickému přístupu vyučujících, kteří se vždy snaží přizpůsobit rozvrh a zkouškové jednotlivým požadavkům dálkových studentů, nemám absolutně žádný problém stíhat pracovat a zároveň se vzdělávat.“

Lukáš

1. ročník, MVD

„Aktuálně pracuji jako asistentka managementu v soukromé firmě s mezinárodním přesahem. Jsem hrdou absolventkou Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Líbilo se mi, že nás učili lidé z praxe, díky kterým jsem si už během studia udělala reálnou představu o tom, jak firmy a instituce opravdu fungují. Dodnes vzpomínám na přednášky zajímavých hostů z politiky i jiných oborů – hodně mě oslovil třeba Jan Mühlfeit.“

Margita

Absolventka

„Díky Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha jsem se dostala na velmi zajímavá místa, měla jsem například možnost poznat dynamické a profesionální prostředí České manažerské asociace a podívala jsem se i do Parlamentu ČR.“

Karolína

2. ročník, PR

Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020 – 2021

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

21.01., 18.02., 18.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 19.08. a 09.09.
Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat online od 16:00.
Po uvolnění nařízení vlády budou opět formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu! :)

Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací

Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci přijít na prohlídku školy

Nezávazná registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.