Mezinárodní vztahy a diplomacie

Tříleté bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě
Studijní program:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Standardní doba studia:
3 roky
Forma studia:
prezenční a kombinovaná

Obor Mezinárodní vztahy a diplomacie je výjimečný svým zaměřením i možnostmi. Tato profilace totiž umožňuje studentům pracovat (po splnění některých dalších předpokladů) v diplomatických službách. K dalším předpokladům patří pokračování v magisterském studiu, absolvování potřebné praxe, studium na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR atd. Profilové předměty:

 • Dějiny mezinárodně politických vztahů
 • Dějiny české zahraniční politiky
 • Základy diplomacie
 • Diplomatický protokol
 • Mezinárodní a národní bezpečnost
 • Integrační procesy v mezinárodních vztazích

Profilové předměty

 • Dějiny mezinárodně politických vztahů
 • Dějiny české zahraniční politiky
 • Základy diplomacie
 • Diplomatický protokol
 • Mezinárodní a národní bezpečnost
 • Integrační procesy v mezinárodních vztazích

Profil absolventa

Absolvent oboru je jazykově velmi dobře vybaven a orientuje se ve světových globalizačních a integračních procesech, v politických, hospodářských a bezpečnostních vztazích. Disponuje také širokým právním, politickým a ekonomickým rozhledem. Je schopen prosadit se v oblasti práva a ekonomie. Své dovednosti může uplatnit například ve struktuře státních orgánů a jiných institucí národního a mezinárodního prostředí.

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze.

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.