Rada pro vnitřní hodnocení

O radě pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení kvality (dále jen jako “RVH“) je samosprávným akademickým orgánem VŠMVVP. RVH v souladu s tímto předpisem zejména:

  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP;
  • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVV Praha a dodatky k této zprávě;
  • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠMVVP;
  • dohlíží na hodnocení kvality studijních programů v průběhu jejich uskutečňování;
  • vykonává působnost v oblasti schvalování významných změn při uskutečňovánístudijního programu;
  • vyjadřuje se k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na VŠMVVP;
  • posuzuje a projednává průběžné výsledky naplňování poslání a strategických záměrů VŠMVVP;
  • ukládá opatření k nápravě nedostatků zjištěných v průběhu uskutečňování studijního programu směřující k zvýšení míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu a kontroluje jejich naplňování.

 

Rada pro vnitřní hodnocení kvality

Předseda

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Místopředseda

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

 

Členové

Mgr. et. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA

Prof. PhDr. Zdenek Veselý, CSc.

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

Student

Erika Davidová