МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ

Программы бакалавриата Полноценные комбинированные

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Studijní program vyučujeme již 20 let a naši erudovaní experti z praxe jako prof. Eduard Gombár, gen. Andor Šándor nebo bývalí velvyslanci a ministři jsou zárukou toho, že u nás dostanete jen to nejkvalitnější vzdělání. Navíc, díky jejich kontaktům po celém světě, budete mít možnost vycestovat na praxe a stáže do zahraničí, kde získáte potřebné zkušenosti na vybudování si úspěšné kariéry v oboru.

Kromě toho budete mít možnost si během studia vyzkoušet práci na naší fiktivní ambasádě. Zde se pod dohledem opravdových diplomatů naučíte, jaké úlohy na ambasádě plní velvyslanec, atašé, konzul, aj.

x

foto

x

x

foto

x

x

foto

x

x

foto

x

x

(Česky) Profesní zaměření

 • x

  Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO, EU a dalších. Získají výbornou znalost společenského a diplomatického protokolu a budou mít vysokou jazyková vybavenost.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Mezinárodní právo

  PROFIL STUDENTA

  • Diplomat
  • Konzul
  • Velvyslanec
  • Chargé dʽaffaires
 • x

  Student získá důležité znalosti o současných a budoucích bezpečnostních hrozbách, o jejich vlivu na regionální či světovou politiku a ekonomiku a o možnostech jejich řešení. Absolvent bude schopen kriticky vyhodnocovat dopad a vznik bezpečnostních rizik, bude se moci uplatnit v mezinárodních firmách, které investují v rizikových zemích, v zahraničních i domácích složkách státní správy nebo v nevládních organizacích. V současném globalizovaném světě narůstá důležitost diplomatů, kteří se zaměřují na prohlubování ekonomických vztahů mezi státy. Pro české a evropské exportéry hrají ekonomičtí diplomaté jednu z klíčových rolí při navazování kontaktů se zahraničními trhy. Uplatní se jako ekonomická rada, ekonomický přidělenec a pracovník specializovaných agentur (Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism ) a českých center v zahraničí.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Ekonomická diplomacie
  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
  • Mezinárodní právo

  PROFIL STUDENTA

  • Ekonomický přidělenec
  • Pracovník specializovaných agentů (Czech Trade, Czech Tourism atd.)
  • Ekonomická rada
 • x

  Kulturní a sportovní diplomacie patří k tzv. měkké moci státu a patří k účinným nástrojům paralelní diplomacie. Studenti se naučí, jak budovat tzv. národní branding země, jak zvyšovat atraktivnost země, její kredibilitu a prosazování zahraničně-politických cílů. Kulturní diplomacie se v posledních letech stává neoddělitelnou součástí zahraniční politiky mnoha států. Nově se formuje sportovní diplomacie, kdy poptávka po sportovních diplomatech dramaticky roste. Specifickou oblast tvoří olympijská diplomacie, využívající mezinárodních i národních organizací (Mezinárodní olympijský výbor, Český/Slovenský olympijský výbor, sportovní svazy apod.)

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Mezinárodní právo
  • Interkulturní dimenze mezinárodních vztahů

  PROFIL STUDENTA

  • Pracovník v mezinárodních sportovních organizacích
  • Pracovník  v českých sportovních organizacích nebo na MZV ČR
  • Pracovník specializovaných agentů (CzechInvest, Czech Tourism atd.)
 • x

  Student bude schopen stát se specialistou na veškeré aspekty mezinárodních vztahů, zejména dějin mezinárodních politických vztahů, geopolitiky a specifik jednotlivých teritorií (Čína a Dálný východ, islámský svět, Latinská Amerika, východní Evropa a Balkán). V praxi se uplatní jako poradce a analytik mezinárodních vztahů u významných institucí a v mediální oblasti. Může také působit jako analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Dějiny mezinárodních politických vztahů
  • Mezinárodní právo
  • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
  • Terorizmus jako bezpečnostní hrozba
  • Teritoriální studia Evropy a světa

  PROFIL STUDENTA

  • Analytik mezinárodních vztahů
  • Komentátor
  • Analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb

Об институте

Полезная информация