doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Docent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. v roku 2015 mu bol udelený titul docent v odbore medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela po úspešnej habilitačnej prednáške na tému: Model budúcej bezpečnostnej spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny. V roku 2009 absolvoval Kurz národnej bezpečnosti pre verejnú správu na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Odborne sa zameriava na problematiku medzinárodných vzťahov a bezpečnostných štúdií, ktorá je sama o sebe širokým diapazónom viacerých oblastí vedeckého zamerania. Prvá oblasť je definovaná teoretickým poznaním a výskumu teórií. Druhá oblasť sa zameriava na výskum aktuálnych a vychádzajúcich bezpečnostných hrozieb pre štát a jeho postavenie v nich. Tretia oblasť sa profilovala prirodzene v spojení s prvými dvoma oblasťami, kedy potreba aplikačnej fázy dosiahnutého poznania prirodzenie inklinovala k blízkemu okoliu, primárne pre potreby Slovenskej republiky ako aj širšieho stredoeurópskeho priestoru. Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Politické vedy. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých kníh a učebníc: Bezpečnosť ako kategória, Bezpečnostná politika Slovenskej republiky a vybrané bezpečnostné dokumenty, Security and Strategic Culture of the Visegrad Group Countries. Svoje príspevky publikoval aj v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch z konferencií, mnohé z nich indexované v databázach SCOPUS a WoS. Zúčastnil sa mnohých národných a medzinárodných projektov, prednáškových pobytov, hosťujúcich pozícií ako aj konferencií doma i v zahraničí.

Publikácie

Security and strategic culture of the Visegrad group countries / Jaroslav Ušiak ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica, Slovensko : Univerzita Mateja Bela, 2013. - 200 s. [14,67 AH]. - ISBN 978-80-557-0515-6

Bezpečnosť ako kategória / Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Pavel Nečas. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2012. - 267 s. [18,80 AH]. - ISBN 978-80-224-1284-1

Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia : vedecká monografia / Pavel Nečas, Jaroslav Ušiak ; rec. Vladimír Sedlák, Vojtech Jurčák, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2010. - 167 s. [9,90 AH]. - ISBN 978-80-8040-401-7

Rise of Euroscepticism in Slovak political parties before election to European Parliament: case of rise of extremism in Slovak society / Jaroslav Ušiak, Petra Jankovská. Chapter 12.
In 2019 European Elections. - 1. vyd. - Leiden : Brill, 2021. - ISBN 978-90-04-43513-1. - Pp. 187-203.

Ideological Roots Of "Islamic" Terrorism / Dominika Kosárová, Jaroslav Ušiak.
In Panorama of global security environment : The Central European Perspective 2017 - 2018 / rec. Ondřej Zacha, Adam Potočnák, Mihai Chihaiha, Maryna Vorotnyuk. - 1. vyd. - Bratislava : Stratpol, 2018. - ISBN 978-80-972526-1-9. - Pp. 393-405.