doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Docent - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. v roce 2015 mu byl udělen titul docent v oboru mezinárodní vztahy na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela po úspěšné habilitační přednášce na téma: Model budoucí bezpečnostní spolupráce zemí Visegrádské skupiny. V roce 2009 absolvoval Kurz národní bezpečnosti pro veřejnou správu na Akademii ozbrojených sil generála M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši. Odborně se zaměřuje na problematiku mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, která je sama o sobě širokým diapazonem více oblastí vědeckého zaměření. První oblast je definována teoretickým poznáním a výzkumu teorií. Druhá oblast se zaměřuje na výzkum aktuálních a vycházejících bezpečnostních hrozeb pro stát a jeho postavení v nich. Třetí oblast se profilovala přirozeně ve spojení s prvními dvěma oblastmi, kdy potřeba aplikační fáze dosaženého poznání přirozeně inklinovala k blízkému okolí, primárně pro potřeby České republiky i širšího středoevropského prostoru. Je šéfredaktorem vědeckého časopisu Politické vědy. Je autorem nebo spoluautorem několika knih a učebnic: Bezpečnost jako kategorie, Bezpečnostní politika České republiky a vybrané bezpečnostní dokumenty, Security and Strategic Culture of the Visegrad Group Countries. Své příspěvky publikoval také v domácích a zahraničních časopisech a sbornících z konferencí, mnohé z nich indexovány v databázích SCOPUS a WoS. Zúčastnil se mnoha národních a mezinárodních projektů, přednáškových pobytů, hostujících pozic i konferencí doma i v zahraničí.

Publikace

Security and strategic culture of the Visegrad group countries / Jaroslav Ušiak ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica, Slovensko : Univerzita Mateja Bela, 2013. - 200 s. [14,67 AH]. - ISBN 978-80-557-0515-6

Bezpečnosť ako kategória / Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Pavel Nečas. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2012. - 267 s. [18,80 AH]. - ISBN 978-80-224-1284-1

Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia : vedecká monografia / Pavel Nečas, Jaroslav Ušiak ; rec. Vladimír Sedlák, Vojtech Jurčák, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2010. - 167 s. [9,90 AH]. - ISBN 978-80-8040-401-7

Rise of Euroscepticism in Slovak political parties before election to European Parliament: case of rise of extremism in Slovak society / Jaroslav Ušiak, Petra Jankovská. Chapter 12.
In 2019 European Elections. - 1. vyd. - Leiden : Brill, 2021. - ISBN 978-90-04-43513-1. - Pp. 187-203.

Ideological Roots Of "Islamic" Terrorism / Dominika Kosárová, Jaroslav Ušiak.
In Panorama of global security environment : The Central European Perspective 2017 - 2018 / rec. Ondřej Zacha, Adam Potočnák, Mihai Chihaiha, Maryna Vorotnyuk. - 1. vyd. - Bratislava : Stratpol, 2018. - ISBN 978-80-972526-1-9. - Pp. 393-405.