Forma štúdia
Praha Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Získate prehľad o tom, ako funguje marketing a podnikanie v cestovnom ruchu. Môžete si vyskúšať ako pripraviť podnikateľský plán, marketingovú stratégiu, ale aj finančný plán pre uskutočnenie Vášho podnikateľského zámeru na trhu cestovného ruchu. Dokážete sa orientovať na trhu a efektívne sa rozhodovať v dynamickom, technológiami ovplyvnenom prostredí. Svoje zručnosti môžete uplatniť nielen pri rozvíjaní vlastného podnikania, ale aj v súkromnom sektore v cestovnom ruchu alebo ako expert - konzultant pre celý segment cestovného ruchu. Dokonca môžete svoje ambície realizovať aj v rozvoji destinácií cestovného ruchu vo verejnej správe aj neziskovom sektore.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Marketingový management destinaciíMedzinárodný cestovný ruchMedzinárodné obchodné jednaniaRiadenie tvorby produktuRiadenie ľudských zdrojov

Uplatnenie absolventa

Podnikateľ v službách cestovného ruchuKonzultantManažér pre služby cestovného ruchuManažér rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu vo verejnom či neziskovom sektore

Výhody štúdia na VŠMVV

Individuálny prístup

Naši študenti sú pre nás partnermi a nie len čísla v zozname

Koniec bifľovania

U nás získate reálne zručnosti a skúsenosti z praxe

Prvotriedni vyučujúci

Budú vás učiť špičkoví manažéri, marketéri alebo podnikatelia

Možnosť práce v študentskej agentúre

Vybraní študenti budú môcť pracovať na reálnych zákazkách už počas štúdia

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Stáže už počas štúdia

Možnosť stáže v domácich a medzinárodných inštitúciách

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Princípy riadenia štátu a ústavný politický systém ČR/SR
Zimný Vybrané kapitoly z managementu
Zimný Vybrané kapitoly z marketingu
Zimný Ekonomika podniku
Zimný Verejný sektor a jeho fungovanie
Zimný Anglický jazyk I
Semester Názov predmetu
Letný Ekonómia a ekonomika
Letný Integrovaná marketingová komunikácia
Letný Medzinárodný strategický marketing
Letný Management ekonomiky a financií
Letný Anglický jazyk II
Semester Názov predmetu
Zimný ICT a informačné systémy
Zimný Riadenie ľudských zdrojov
Zimný Medzinárodné obchodné jednania
Zimný Anglický jazyk III
Zimný Medzinárodný cestovný ruch
Zimný Marketingový management destinácií
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Kvantitatívne metódy a analýzy
Letný Marketingový výskum
Letný Anglický jazyk IV
Letný Hotel, spa a wellness management
Letný Riadenie hotelovej prevádzky
Letný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Zimný Seminár k bakalárskej práci
Zimný Anglický jazyk V
Zimný Marketingová stratégia destinácie
Zimný Riadenie tvorby produktu
Zimný Finančné riadenie hotela a kúpeľných zariadení
Zimný Voliteľný predmet
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Odborná prax
Semester Názov predmetu
Medzinárodný cestovný ruch a udržateľnosť
Marketingový výskum v medzinárodnom turizme
Digitálny marketing v medzinárodnom turizme
Kreativita a jej kultúrne odlišnosti
Riadenie nástrojov digitálneho marketingu
Aktuálne trendy riadenia PR
Spotrebiteľské chovanie
Cudzí jazyk – francúzština I-IV
Cudzí jazyk – taliančina I-IV
Cudzí jazyk – nemčina I-IV
Cudzí jazyk – španielčina I-IV
Cudzí jazyk – ruština I-IV

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Petra

VŠMVV som si vybrala už pre bakalárske štúdium, predovšetkým kvôli odboru PR. Na škole sa mi tak zapáčilo, že som sa tu rozhodla pokračovať aj v štúdiu magistra. Najsilnejšou stránkou školy je určite individuálny prístup k študentom.

Michael

Na škole oceňujem, že tam učia predovšetkým skúsení pedagógovia s bohatou praxou. Medzi silné stránky tiež považujem rôzne projekty, kam sa môžeme zapojiť, napríklad projekt Ambasáda alebo Bezpečnosť s generálom Andorom Šándorom.

Bohdan

Čo ma určite milo prekvapilo a myslím si, že je to najsilnejšou stránkou VŠMVV je zakomponovanie teórie do praxe. Ďalšou mojou dôležitou podmienkou na školu je silný a spolupracujúci kolektív. Túto podmienku škola určite spĺňa.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Deň otvorených dverí

VŠMVV pripravuje deň otvorených dverí na mesačnej báze, a to pre každé mesto zvlášť. Môžete prísť osobne na individuálnu prehliadku medzi 10:00-16:00. Registrácia predom nie je nutná.

8. 9. 2022Bratislava / Praha
13. 10. 2022Bratislava / Praha
24. 11. 2022Bratislava / Praha
15. 12. 2022Bratislava / Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.