Výzkumné projekty 2017-2015

dr. Kohoutek Grant č. j. MK 26097/2017 OMG „Základy muzejního PR a marketingu“ – edukační projekt v rámci grantu MK ČR „Podpora projektů výchovně – vzdělávacích aktivit v muzejnictví v oblasti Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách“ MK ČR 2017
dr. Tökölyová dr. Ďurfina Grant Central European Education Institute (CEEI) „Úloha Nového Zélandu v Ázijsko – Tichomorskom regionalizme“ CEEI SK 2017
dr. Kohoutek Grant č. j. MK 48700/2016 OMG „Public Relations a Marketing v muzejnictví“ MK ČR 2016
doc. Soukup Interní grant „Setkání s klíčovými politiky a diplomaty ČR“: cyklus přednášek a interaktivních seminářů VŠMV VP 2015 – 2020
doc.Soukup (spoluřešitel) „Antropologie, kultura a mezinárodní vztahy“ Centr. KA při MZM 2016 – 2020
dr. Melas Interní grant „Česká Cambridge – implementace mezinárodní perspektivy“: cyklus přednášek odborníků z Cambridge University VŠMV VP 2017 – 2020
doc. Šťouračová (autor) doc. Soukup (současný řešitel) „Ekonomická diplomacie – nové perspektivy“: cyklus konferencí a kontinuálně vydávaných vědeckých sborníků. VŠMV VP MZV 2013 – 2018
doc. Šťouračová (autor) prof. Veselý, doc. Soukup (současný řešitel) „Dny Evropy“: cyklus konferencí a kontinuálně vydávaných vědeckých sborníků. VŠMV VP Evr.dům 2013 – 2018
dr. Manová (autor) dr. Rouč (současný řešitel) „Excelentní diplomat“ – soutěž studentské vědecké odborné činnosti VŠMVVP VŠMV VP MZV 2016 – 2018