Výzkumné projekty 2018

Název: Transformace paradigmatu managementu organizací v kontextu průmyslu 4.0, APVV-17-0656 řešitelské období: 2018 – 2021 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s UK Bratislava, Fakulta managementu, , hlavní řešitel doc. Ing. Ján Papula PhD., spoluřešitelé doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., PhDr. Vít Rouč, Ph.D. Název: Etika a integrita ve veřejné správě, TA ČR TL1000260 řešitelské období: 2018-2021 Grantový projekt aplikovaného výzkumu, kde je VŠMVV zapojena jako aplikační garant, hlavní řešitel doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., spoluřešitel Ing. Květoslava Kořínková, CSc. Název: Úprava kurzu ČZV Základy muzejního PR a marketingu a realizace 2. a 3. běhu kurzu“ MK 29880/2018 OM řešitelské období: 2018 Edukační projekt v rámci grantu MK ČR „Podpora projektů výchovně-vzdělávacích aktivit v muzejnictví v oblasti Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách“ hlavní řešitel: Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. Název: Kultúrny regionalizmus ako cesta k novému regiónu řešitelské období: 2018 Grant Central European Education Institute (CEEI), hlavní řešitel: PhDr. Tatian Tökölyová, PhD. Název: Globalizácia ako predmet komparatívnej analýzy řešitelské období: 2018 Grant Central European Education Institute (CEEI), hlavní řešitel: PhDr. Michal Kľučiarovský, PhD. Název: Public Relations řešitelské období: 2018 Grant Central European Education Institute (CEEI), hlavní řešitel: PhDr. Marián Děd, PhD. Název: Regionálna architektúra v Južnom Tichomorí řešitelské období: 2018 Grant Central European Education Institute (CEEI), hlavní řešitel: PhDr. Tatian Tökölyová, PhD. Název: Inovatívne metódy práce so školským kolektívom pri výučbe VŠ řešitelské období: 2018 Grant Central European Education Institute (CEEI), hlavní řešitel: PhDr. Tatian Tökölyová, PhD., PhDr. Marián Děd, PhD.