Nové projekty

Název: Partnerství měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO, čj. MK 22822/2020 OPP, řešitelské období 3-12/2020, hlavním výstupem je mezinárodní vědecká konference https://vsmvv.cz/konference_partnerstvi_mest_unesco/ Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. Řešitelský tým: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutelk, PhD., PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA Závěrečná zpráva Název: Strategické výzvy v riadení a rozvoji ľudského kapitálu v kontexte technologických, generačných a migračných vplyvov, APVV_FMUK_TGM_2020, řešitelské období 2020-2023 Hlavní řešitel: UK Bratislava, Fakulta managementu. Řešitelský tým: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., doc. Bohumír Štedroň, CSc., doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. Název: Manažment intelektuálního kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku, výzva projektu VEGA, reg.č. 1/0773/20, řešiteslké období 2020-2022 Hlavní řešitel: UK Bratislava, Fakulta managementu. Řešitelský tým: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA Název: Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0, výzva projektu VEGA, reg.č. 1/0792/20, řešitelské období 2020-2022 Hlavní řešitel: UK Bratislava, Fakulta managementu Řešitelský tým: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., Mgr. Et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD.

Průběžně řešené projekty

Název: Etika a integrita ve veřejné správě, TA ČR TL1000260 řešitelské období: 2018-2021 Grantový projekt aplikovaného výzkumu, kde je VŠMVV zapojena jako aplikační garant, hlavní řešitel doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., spoluřešitel Ing. Květoslava Kořínková, CSc. Název: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov, APVV-18-0257 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., David Melas, Mphil, Denis Melas, MSc., spoluřešitel doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Název: Transformace paradigmatu managementu organizací v kontextu průmyslu 4.0, APVV-17-0656 řešitelské období: 2018 – 2021 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s UK Bratislava, Fakulta managementu, , hlavní řešitel doc. Ing. Ján Papula PhD., spoluřešitelé doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., PhDr. Vít Rouč, Ph.D. Název: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach, VEGA 1/0192/18 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, , hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. spoluřešitel Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. Název: Pozice teritoria Blízkého východu v mezinárodních vztazích s důrazem na rozvoj turismu v kontextu destabilizace teritoria a možné prevence bezpečnostních rizik v turismu v Evropské unii, CzechTourism řešitelské období: 2019-2020 Projekt smluvního výzkumu pro externího zadavatele, hlavní řešitel prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Závěrečná zpráva

Připravované projekty

Aktuálně jsou na VŠMVVP připravovány podklady k přihlášce do soutěže k získání grantu základního výzkumu GA ČR „Vicious Circle of Violence at the Beginning of the 21. Century“ (hlavní řešitel doc. Eichler) ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů (navrhovatel) V září 2020 podán projekt do výzvy Ministerstva kultury ČR s názvem „Osvětově výchovný projekt edukace ve vztahu k památkám světového dědictví UNESCO“. Řešitelské období: 3/2021-12/2021 Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. Řešitelský tým: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., PhDr. Jana Marková, Ph.D., PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA, Ing. Eva Isabelle Števík