Průběžně řešené projekty

Název: Etika a integrita ve veřejné správě, TA ČR TL1000260 řešitelské období: 2018-2021 Grantový projekt aplikovaného výzkumu, kde je VŠMVV zapojena jako aplikační garant, hlavní řešitel doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., spoluřešitel Ing. Květoslava Kořínková, CSc., JUDr. Olga Nebeská Anotace projektu Název: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov, APVV-18-0257 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., David Melas, Mphil, Denis Melas, MSc., spoluřešitel doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. Název: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach, VEGA 1/0192/18 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, , hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. spoluřešitel Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD.

Připravované projekty

V září 2021 podán projekt do výzvy Ministerstva kultury ČR s názvem „Metodika edukace, prezentace a osvěty k docenění významu památek světového dědictví ve formálním vzdělávání“. Řešitelské období: 4/2022-12/2022 Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. Řešitelský tým: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., PhDr. Jana Marková, Ph.D., PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA, Mgr. Jiří Kohoutek, PhD.