Univerzita třetího věku (U3V)

Jde o soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených na vzdělávání osob v post-produktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, znalostí a dovedností osobám v seniorském věku. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě. Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitou. Absolventům programu U3V vydá Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha osvědčení, jehož předání probíhá v kapli Sacre Coeur na Praze 5.