Věda a výzkum

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha se aktivně zapojuje do programu Erasmus+ mobility osob.

Momentálně spolupracujeme na grantech:

V rámci Erasmus+ projekt 2016-1-PL01-KA203-026302 „Inclusion of Immigrants on the process of academic education in the Visegrad’s Group countries“.

V rámci Visegrad Fund – 21610490 – „Diversity management in the V4 countries as an answer for demographic changes“.

V roce 2016 VSMVVP realizovala projekt podpořený Ministerstvem kultury České republiky – MK – 48700/2016 OMG – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 2: Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělání na vysokých školách. Vzdělávací modul celoživotního vzdělávání „Public relations a marketing v muzejnictví“.