Věda a výzkum

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha se aktivně zapojuje do programu Erasmus+ mobility osob.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha se účastnila společného projektu Visegrad Fund s názvem Diversity management v zemích V4 jako odpověď na demografické změny. Hlavním cílem bylo přezkoumat demografické změny ve vybraných zemích V4 z perspektivy diversity managementu. Hlavním řešitelem byla Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. K celému projektu se 31. 5. 2017 konala konference v Josefowe. Za VŠMVV Praha na projektu participovali Dr. Jana Marková, Dr. Jan Slavíček a Dr. Jan Polišenský. V současné době jsou připravovány publikační výstupy.

https://sites.google.com/site/v4diversity/

 

V roce 2016 VSMVVP realizovala projekt podpořený Ministerstvem kultury České republiky – MK – 48700/2016 OMG – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 2: Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělání na vysokých školách. Vzdělávací modul celoživotního vzdělávání „Public relations a marketing v muzejnictví“.