Letošní vědecká konference Nové Trendy 2022 – New Trends 2022 s podtitulem BEZPEČNOST, UDRŽITELNOST, KOMUNIKACE, byla již jubilejním 15. ročníkem, který se uskutečnil v prostorech hotelu Grand Mark Prague.

Plenární část konference dne 10.11.2022 zahájil pan prof. Jan Eichler z Ústavu mezinárodních vztahů v.v.i. tématem navýsost aktuálním Válka jako staronový trend mezinárodních vztahů, následovalo vystoupení rektorky VŠMVVP paní doc. Hany Březinové na téma Dopady mimořádných událostí na finance, účetnictví a daně, dále pak generální manažerka Aquapalace Praha paní Ing. Mgr. Vladana Horáková vystoupila tématem Výzvy roku 2022: postCovid a energie. Udržitelnost a komunikace v cestovním ruchu, hotelnictví, lázeňství a volnočasových aktivitách, problematiku Kyberbezpečnosti z hlediska aktuálních trendů ve finančním sektoru a mezinárodních vztazích představili pánové Jindřich Válek a Šimon Pinkas z Pricewaterhouse Coopers a na závěr vystoupil zakladatel sítě Czech Inn Hotels a náš hostitel pan Jaroslav Svoboda na téma Nové trendy v hotelnictví.  

Na slavnostním večeru byla pokřtěna Odborná monografie Finanční řízení hotelů a lázeňských zařízení, autorek doc. Ing. Hany Březinové a Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA

Druhý den se jednání konference přesunulo do odborných sekcí, které měly své zázemí v prostorech UCP, U Santošky 17, Praha 5.

Odborníci se sešli nad vybranými příspěvky v oblastech Ekonomika, účetnictví, finance, daně; Marketing, Management & Turismus, Hotelnictví, Wellness; Mezinárodní vztahy, diplomacie a veřejné vztahy; Logistika, informační a komunikační technologie, virtuální realita; Didaktika nejen ekonomických předmětů.