Vedení Vysoké školy mezinárodních veřejných vztahů Praha zve všechny svoje studenty a akademické pracovníky na jednání

Akademického pléna VŠMVV

  • Termín konání: čtvrtek 3. 3. 2022 od 13 hodin
  • Místo konání: Velká aula (přízemí)

Tématem jednání Akademického pléna jsou:

  • aktuální informace o výuce v letním semestru, o tvůrčí činnosti, spolupráci s praxí, probíhající projekty pro studenty a vyučující, možnost zapojení do všech aktivit včetně ERASMU+;
  • aktuální zdravotní, politická, bezpečnostní a humanitární situace ve světě a v České republice a na VŠMVV;
  • marketing;
  • diskuse.

Vážení členové akademické obce, přijďte osobně do Velké auly do sídla VŠMVV na pražský Smíchov, připojte se on-line, podpořte naše studenty, naše akademické pracovníky a zaměstnance

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. rektorka