doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Ředitel institutu

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Pan doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. je emeritním rektorem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a je emeritním rektorem Vysoké školy obchodní v Praze. V současnosti je rovněž hodnotitelem Národního akreditačního úřadu. V akademické sféře působí již více než dvě desetiletí.

Je významným odborníkem v oblasti mezinárodní letecké dopravy. Mimo jiné zastupoval Českou republiku jako člen EASA Management Board Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) v době, kdy byl generální ředitel Úřadu pro civilní letectví. Na Vysoké školy obchodní v Praze působil na katedře letecké dopravy jako garant studijních programů v oblasti služeb letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářský program Služby letecké dopravy a magisterský program Management Leteckých podniků). V oblasti mezinárodní letecké dopravy a její regulace se prezentuje aktuální tvůrčí i publikační činnosti.

V současnosti je rovněž aktivní v Ústavu letecké dopravy Dopravní fakulty ČVUT Praha. Zásadní je jeho odborný přínos pro kvalitní transformaci civilního letectví ČR po vstupu České republiky do EU.

V období mezi lety 2003 – 2007 působil jako generální ředitel Úřadu pro civilní letectví České republiky. V tomto období více než 4 roky na základě pověření ministrem dopravy zastupoval ČR v řídícím výboru (Management Board) Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) v Kolíně nad Rýnem.

Dlouhodobě působil v leteckém průmyslu. Do roku 2012 zastával funkci ředitele pražského leteckého podniku LOM Praha, který se zabývá zejména zajištěním životního cyklu vrtulníků a výcvikem leteckého personálu. Po dobu šesti let také řídil letecký výzkumný ústav v Praze-Kbelích. Tento institut je orientován na komplexní řešení výzkumu a vývoje provozu, logistiky a výcviku letecké techniky.

Pan doc. Ploch působí v mnoha orgánech a institucích a to především jako člen České konference rektorů (od 2014), člen Strategické rady MMR, prezident Aliance bezpilotního průmyslu ČR (2015-2017), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (2010 – 2011), zástupce ČR v NIAG (Nato Industrial Advisory Group) (1998 – 2001), člen vědecké rady Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích, člen akademické rady VŠO Praha (2013 – 2018), člen JAA Committee (organizace evropských leteckých úřadů) za ČR (2003-2007), člen EASA Management Board (EASA – Evropská agentura pro bezpečnost letectví) za ČR (2003-2007), národní koordinátor RTO NATO (Research and Technology Organization) pro ČR (1998-2001), člen vědecké rady Univerzity obrany v Brně (2001-2004), člen CND NATO (Conference National Armaments Directors) za ČR (2001-2003). Na VŠMVV je od 12/2019 rektorem. Je také garantem studijního programu Provoz letecké dopravy.