doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Docentka

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Paní docentka má dlouholeté zkušenosti z aplikovaného ekonomického výzkumu včetně zapojení do mezinárodních projektů a zabývala se i činností pedagogickou. Zastávala vrcholné manažerské funkce v ČR (předsedkyně Českého statistického úřadu) a v Evropské komisi (náměstkyně generálního ředitele Eurostatu, zastupující generální ředitelka Eurostatu). Dlouhodobě se věnovala evropské spolupráci v různých organizacích, působila v redakčních radách mezinárodních časopisů a přednášela v zahraničí. V současnosti je členkou Evropského poradního výboru pro statistiku, systematicky se věnuje výzkumu v oblasti veřejné správy a koordinuje již druhý projekt TAČR v této sféře. Je také dlouholetou předsedkyní Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě.

Na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha je garantkou studijních programů Veřejná správa (Bc.) a Evropská studia a veřejná správa (Mgr.)

Publikace

Bohatá, M. (2020). Podnikatelská a hospodářká etika a její vývoj v České republice. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky č. 3,
ISBN 978-80-88018-32-2.

Bohatá, M.(2019). Etika a integrita veřejné správy v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice č. 3.

Bohatá, M. a kol. (2018). Social Effectiveness of the Czech Public Administration. Proceedings of the 12th International Conference Public Administration. University of Pardubice. ISBN 978-80-7560-161-2.

Bohatá, M. a kol. (2018). Certifikovaná metodika pro hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky, TAČR.

Bohatá, M. (2017). Etické kodexy na univerzitách a vysokých školách, Ekonomické listy Praha, VŠEM.

Bohatá, M., Žák, M. (2017). Etika v řízení vysokých škol, Andragogika XXI (1-2).

Bohatá, M., Žák, M. (2017). Náměty k definování etické politiky vysokých škol, Ekonomické listy Praha, VŠEM.

Bohatá, M. at all. (2017). Measuring Social Effectiveness of Public Institutions: A Contribution to Methodology. In Efficiency in Business and Economics. Springer Proceedings in Business and Economics. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. p. 17-24.

Bohatá, M. Discovering a New Concept of Authority in Habish,A., Jonker,J., 2005. Corporate Social Responsibility across Europe, Springer Berlin- Heidelberg ISBN 3-540- 23251-6

Bohatá, M. 1999. The Market Economy and its Ethical Infrastructure, in I. Collier, H. Roggemann eds. Welfare States in Transition East and West, MacMillan Press, London

Bohatá, M. 1999. Reforming Institutions in the Czech Economy, in Bohata, M., Turnovec, F. (eds.) Transtition, European Integration and Institutional Change, conference proceedings, CERGE-EI Prague

Bohatá, M., Cadbury, A. 1997. The Corporate Governance Debate/Debata o správě a řízení korporací, Egon Zehnder International.

Bohatá, M. 1997. “Business Ethics in Central and Eastern Europe with Special Focus on the Czech Republic”, Journal of Business Ethics 15, pp. 1571-1577.