doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Docent - VKI Bratislava

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Politolog a vysokoškolský pedagog, docent. Na Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici (UMB) vystudoval politologii (2003) a právo (2008). V roce 2006 úspěšně ukončil doktorandské studium v ​​oboru Teorie politiky, absolvoval rigorózní pokračování (2007) a v roce (2010) se habilitoval na docenta v daném oboru. V současnosti působí na Katedře politologie, Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB a také na Katedře veřejné politiky a veřejné ekonomiky, Fakulty veřejné politiky a veřejné správy, Vysoké školy Danubius (VSD), kde je zároveň i ve funkci děkana.

Ve své akademické činnosti se věnuje zejména problematice Teorie politiky, Teorie práva a moderní státě v aplikační realitě a také u konkretizovaných státních a mocenských útvarů. V rámci pedagogické činnosti odborně zajišťuje zejména následující předměty: Teorie politiky, Teorie práva a státěda, Politický systém České republiky, Aktuální otázky veřejné politiky, Moderní politologické teorie a metody, v doktorském studiu Teorie veřejné moci. Je členem různých vědeckých rad, doma iv zahraničí, jakož i odborových komisí ve studijních programech politologie, mezinárodní vztahy a veřejná politika a veřejná správa. Vykonává funkci šéfredaktora časopisu Fórum cizích jazyků, politologie a mezinárodních vztahů a posuzovatele heterogenních projektových schémat jako Agentury na podporu výzkumu a vývoje (APVV), projektů VEGA a KEGA při Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.