doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

emeritní rektor
+420 251 171 930
soukup@vsmvv.cz

Od roku 2016 zastává pozici rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zaměřuje na kulturní antropologii, paleoantropologii a kulturní ekologii. Vydal řadu odborných studií a monografií, které jsou věnovány teorii a dějinám antropologického myšlení. Mezi další oblasti jeho odborného zájmu patří pravěká archeologie, konkrétně problematika evoluce člověka a lidské kultury.

K jeho významným vědeckým monografiím patří Dějiny sociální a kulturní antropologie (1996), Přehled antropologických teorií kultury (2000), Dějiny antropologie (2004), Antropologie: teorie člověka a kultury (2011) a Prehistorie rodu Homo (2015). Za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji antropologie obdržel na Masarykově univerzitě v Brně Cenu Vojtěcha Suka.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.