doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Emeritní rektor

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Antropolog a kulturolog (nar. 1957 v Mariánských Lázních). V roce 1981 absolvoval studium na katedře teorie kultury FF UK v Praze, 2015 docent kulturologie.

Od roku 1982 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2016 též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, Praha. V letech 2011–2013, jako vedoucí katedry kulturologie FF UK, přispěl k rozpracování integrálního antropologického přístupu ke studiu člověka, společnosti a kultury. Průběžně realizoval jako spoluřešitel vědeckých grantů řadu dlouhodobých empirických terénních výzkumů věnovaných problematice lokální městské kultury. Je autorem mnoha odborných studií a vědeckých monografií věnovaných dějinám antropologického myšlení. Jeho kniha Dějiny antropologie byla oceněna Cenou rektora Univerzity Karlovy jako nejlepší publikace v oblasti společenských věd za rok 2004. Společně s českou antropoložkou Barborou Půtovou realizoval mezinárodní výzkumný projekt věnovaný hledání kořenů lidské kreativity a geneze umělecké imaginace. Výsledky tohoto projektu byly publikovány společně se studiemi předních světových paleoantropologů a archeologů v knize The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (2015). Na Ústavu etnologie FF UK je zapojen jako spoluřešitel do výzkumného grantu Řeč řemesel, 2017−2022, program NAKI.

V současné době se ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti zaměřuje jak na antropologické výzkumy kultury, tak na aplikaci sociokulturní antropologie na problematiku mezinárodních vztahů, interkulturní komunikace a kulturní diplomacie. V letech 2016–2019 zastával funkci rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha. Nyní zde, v pozici emeritního rektora, průběžně zajišťuje přednášky z kulturní antropologie, kulturní ekologie a psychologické antropologie. Současně jako spoluřešitel, koordinuje za VŠMVV realizaci a výstupy vědeckého grantu Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0, 2019–2021 (ve spolupráci s UK v Bratislavě). Za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji antropologie obdržel na Masarykově univerzitě v Brně Cenu Vojtěcha Suka.

Publikace

Americká kulturní antropologie I–II. (1992)

Dějiny sociální a kulturní antropologie (1994, 1996)

Přehled antropologických teorií kultury (2000)

Dějiny antropologie (2004)

Pravěké umění: evoluce člověka a kultury. Praha (2011, společně s J. Clottesem a B. Půtovou)

Antropologie: teorie člověka a kultury (2011)

The Man in the Mirror of Cyberculture: An Anthropologic Point of View (2014)

Prehistorie rodu Homo (2015)

Theatre Anthropology, Performance and Ritual (2016)

Umění a kultura království Benin (2016, společně s B. Půtovou a J. Nevadomskym)

The Journal of Culture 2: In Honor of Václav Soukup (2017)

Trickster in the Mirror of Play and Anthropological Imagination (2019)