doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Emeritní rektor

soukup@vsmvv.cz

Antropolog a kulturolog (nar. 1957 v Mariánských Lázních). V roce 1981 absolvoval studium na katedře teorie kultury FF UK v Praze, 2015 docent kulturologie.

Od roku 1982 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2016 též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, Praha. V letech 2011–2013, jako vedoucí katedry kulturologie FF UK, přispěl k rozpracování integrálního antropologického přístupu ke studiu člověka, společnosti a kultury. Průběžně realizoval jako spoluřešitel vědeckých grantů řadu dlouhodobých empirických terénních výzkumů věnovaných problematice lokální městské kultury. Je autorem mnoha odborných studií a vědeckých monografií věnovaných dějinám antropologického myšlení. Jeho kniha Dějiny antropologie byla oceněna Cenou rektora Univerzity Karlovy jako nejlepší publikace v oblasti společenských věd za rok 2004. Společně s českou antropoložkou Barborou Půtovou realizoval mezinárodní výzkumný projekt věnovaný hledání kořenů lidské kreativity a geneze umělecké imaginace. Výsledky tohoto projektu byly publikovány společně se studiemi předních světových paleoantropologů a archeologů v knize The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (2015). Na Ústavu etnologie FF UK je zapojen jako spoluřešitel do výzkumného grantu Řeč řemesel, 2017−2022, program NAKI.

V současné době se ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti zaměřuje jak na antropologické výzkumy kultury, tak na aplikaci sociokulturní antropologie na problematiku mezinárodních vztahů, interkulturní komunikace a kulturní diplomacie. V letech 2016–2019 zastával funkci rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Praha. Nyní zde, v pozici emeritního rektora, průběžně zajišťuje přednášky z kulturní antropologie, kulturní ekologie a psychologické antropologie. Současně jako spoluřešitel, koordinuje za VŠMVV realizaci a výstupy vědeckého grantu Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0, 2019–2021 (ve spolupráci s UK v Bratislavě). Za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji antropologie obdržel na Masarykově univerzitě v Brně Cenu Vojtěcha Suka.

 

Publikace: Americká kulturní antropologie I–II. (1992), Dějiny sociální a kulturní antropologie (1994, 1996), Přehled antropologických teorií kultury (2000), Dějiny antropologie (2004), Pravěké umění: evoluce člověka a kultury. Praha (2011, společně s J. Clottesem a B. Půtovou), Antropologie: teorie člověka a kultury (2011), Prehistorie rodu Homo (2015), Umění a kultura království Benin (2016, společně s B. Půtovou a J. Nevadomskym); klíčové studie – The Journal of Culture 2: In Honor of Václav Soukup (2017), The Man in the Mirror of Cyberculture: An Anthropologic Point of View (2014), Theatre Anthropology, Performance and Ritual (2016), Trickster in the Mirror of Play and Anthropological Imagination (2019). (2019)K vydání připravuje vědeckou monografii Kulturní ekologie.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.