Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

V praxi se dlouhodobě zabýval problematikou mezinárodních ekonomických vztahů a zahraničního obchodu včetně výuky a poté působil v pojišťovnictví. Například v letech 1995 – 2006 vykonával funkci generálního tajemníka České asociace pojišťoven. V období 1995 – 2006 byl předsedou redakční rady časopisu Pojistný obzor a od roku 1997 doposud je předsedou redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. V obou časopisech zveřejnil dohromady 200 článků a stovky dalších v jiných časopisech včetně online médií. Jeho publikační činnost zahrnuje i monografie, tvorbu slovníků (např. anglicko – českého výkladového slovníku k pojišťovnictví) či encyklopedii k pojišťovnictví.

Na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVVP) působí od počátku roku 2016. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast světové ekonomiky (například nová globální ekonomická architektura) a evropské ekonomické integrace (základy fungování EU a financování EU). Na VŠMVVP mu byly vydány monografie Essentials of the European Integration a Nová globální ekonomická architektura.

Publikace

Regulace pojišťovnictví v EU (2015)

Pojišťovnictví v globálním prostředí (2015)

Marketing v pojišťovnictví (2016)

Essentials of the European Integration (2017–e-kniha v angličtině)

Nová globální ekonomická architektura (2019)