Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

vedoucí katedry evropských studií, veřejné správy a práva
+420 251 171 937
korinkova@vsmvv.cz

Odborník na veřejnou správu  ( nar. 10.7.1940 v Českém brodě), absolvovala Vysokou školu dopravní v Žilině v roce 1967 a studium kandidáta ekonomických věd na Vysoké škole ekonomické v Praze (1982).. V letech 1964-71 působila na Výzkumném ústavu dopravním v Praze v oboru integrovaných přepravních systémů, v letech  1971-89 ve stejném oboru působila na federálním ministerstvu dopravy ,  v období 1989-92 zastávala funkci ministra  na federálním ministerstvu kontroly, kde připravovala  přechod na Nejvyšší kontrolní úřad ( legislativa, nové kontrolní činnosti a mezinárodní spolupráce – člen předsednictva  Evropského sdružení kontrolních orgánů -EUROSAI) . V této funkci  pořádala světovou konferenci o kontrole privatizace v dubnu 1992 v Praze.. Od roku 1993  do 2001 působila na nově založené Dopravní fakultě J. Pernera  na Univerzitě v Pardubicích, kde připravila učební texty pro logistiku,  ekonomiku podnikání v dopravě  a  evropskou integraci.

Od roku 2001 působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů na katedře  evropských studií, veřejné správy a práva, kde přednáší  základy veřejné správy, veřejné rozpočty ČR a EU a kontrolní systémy v ČR i EU.

Mimo odbornou činnost na vysoké škole působila v letech 1994 -2002 jako zastupitel hl. města Prahy, kde byla předsedkyní sociálního výboru a místopředsedkyní výboru pro dopravu – jedna ze zakladatelů PID- (Pražské integrované dopravy). V letech 1996-98 byla členkou Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR – místopředsedkyně zahraničního výboru a členka výboru pro veřejnou správu a místopředsedkyně podvýboru pro kontrolu.

Již řadu let odpovídá ve  škole za přípravu konferencí k veřejné správě a aktivně se účastní konferencí  školy ke Dni Evropy. V oblasti kontroly a dopravy  je poradcem Úřadu vlády ČR  a spolupracuje s ministerstvem vnitra CR.  a Nejvyšším kontrolním úřadem…

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.