Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

Vedoucí katedry

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

Uznávaná odbornice na veřejnou správu. V letech 1964-71 působila na Výzkumném ústavu dopravním v Praze v oboru integrovaných přepravních systémů, v letech 1971-89 ve stejném oboru působila na federálním ministerstvu dopravy, v období 1989-92 zastávala funkci ministra na federálním ministerstvu kontroly, kde připravovala přechod na Nejvyšší kontrolní úřad (legislativa, nové kontrolní činnosti a mezinárodní spolupráce – člen předsednictva Evropského sdružení kontrolních orgánů-EUROSAI). V této funkci pořádala světovou konferenci o kontrole veřejných financí v Praze.

Od roku 1993 působila na Dopravní fakultě J. Pernera na Univerzitě v Pardubicích, kde připravila učební texty pro logistiku, ekonomiku podnikání v dopravě a evropskou integraci. Od roku 2001 působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů na katedře evropských studií, veřejné správy a práva, kde přednáší základy veřejné správy, veřejné rozpočty ČR a EU a kontrolní systémy v ČR i EU.

Mimo odbornou činnost na vysoké škole působila v letech 1994–2002 jako zastupitel hl. města Prahy, kde byla předsedkyní sociálního výboru a místopředsedkyní výboru pro dopravu – jedna ze zakladatelů PID- (Pražské integrované dopravy). V letech 1996-98 byla členkou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – místopředsedkyně zahraničního výboru a členka výboru pro veřejnou správu a místopředsedkyně výboru pro kontrolu. V oblasti kontroly a dopravy je poradcem Úřadu vlády ČR a spolupracuje s ministerstvem vnitra ČR a Nejvyšším kontrolním úřadem.

Na VŠMVV je vedoucí Katedry evropských studií, veřejné správy a práva

Publikace

Rozvoj progresívních přepravních systémů (1982)

Přeprava I: učební text pro 2. roč. studia oboru Doprava a přeprava na stř. prům. školách (1986)

Kombinovaná doprava (1995)

Příprava přidružení zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie: Bílá kniha: (výtah vztahující se k dopravě) (1995)

Železniční doprava (1996)

Novelizace směrnic k veřejnému nabídkovému řízení sektoru služeb (1996)

Evropská integrace (2000)

Veřejná správa v EU (2007)

Je spoluautorkou: Jednotná evropská dopravní politika a Švýcarska (1998), Organizace zasílatelských služeb (2001)