JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D.

Ředitelka pobočky Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

durfina@vsmvv.cz

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. je ředitelkou Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě, Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
V pedagogické a vědecké oblasti se věnuje tématům národní a mezinárodní bezpečnosti, analýze a řešení konfliktů a hrozbě organizované kriminality v České republice a ve světě.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.