JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD

Ředitelka VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. působí jako ředitelka Vzdělávacího a konzultačního institutu Bratislava, Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Během 15 letého působení v akademické sféře se věnuje rovněž pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti a rovněž vedení výzkumných interních a externích projektů. 6 let působila jako vědecko-výzkumný pracovník na Panevropské vysoké škole. Věnuje se vedení závěrečných prací na bakalářském a magisterském stupni studia.

Pedagogická činnost se orientuje na předměty Národní a mezinárodní bezpečnost, Otázky války a míru, Terorismus jako bezpečnostní hrozba a Metodologie vědy. Výzkumná činnost se zaměřuje na oblast národní a mezinárodní bezpečnosti, organizované kriminality a asymetrie v konfliktu. Autorka vědeckých studií, odborných a učebních textů v oblasti národní a mezinárodní bezpečnosti, asymetrie v konfliktu, hrozby organizované kriminality a kodaňské školy bezpečnosti.

V roce 2017 působila jako externí poradce Ministra školství, vědy, výzkumu a sportu SR pro oblast vědy, výzkumu a inovací. Od roku 2017 působila jako metodik/analytik v Agentuře pro podporu vědy a výzkumu a jako tajemnice předsednictva APVV SR, kde následně zastávala pozici vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a státní pomoci. Od roku 2019 - 2020 působila jako interní poradce státního tajemníka Ministerstva financí Slovenské republiky pro oblast hodnocení a analýzy bezpečnostních rizik. Od roku 2017 - 2021 zastávala funkci člena Správní rady Žilinské Univerzity v Žilině.

Řešitelka více národních a mezinárodních projektů (VEGA, KEGA, APVV, Norské fondy, Rada vlády pro prevenci kriminality SR, Slovak Aid) se zaměřením na oblast organizované kriminality a bezpečnosti. Působí jako oponent slovenských národních projektů VEGA a KEGA. Spoluorganizátorka a člen vědeckých výborů národních a mezinárodních konferencí a odborných kolokvií. Je členkou Poradní rady mezinárodního vědeckého časopisu Journal of New Zealand  Pacific Studies, indexovaného v databázi SCOPUS a ERIH.

Publikace

ĎURFINA, Anna: Right of Peoples to Self-Determination within the Context of International Law of Armed Conflict. Konferencia Viedeň, Medzinárodná konferencia Current issues of science and research in the global world: proceedings of the international conference. - Leiden: CRC Press, [2014]. Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva. 2014. ISBN 978-11-3802-739-8.; 978-1317-525-10-3. (indexované v SCOPUS) (100 %)

ĎURFINA, Anna: Národná a medzinárodná bezpečnosť I. Vysokoškolské skriptá, 213 s., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, online, 2020. Edice učebních textu. ISBN 978-80-7632-029-1 (pdf) (100%, 10,65 AH)

ĎURFINA, Anna: Africa from the perspective of Copenhagen school of security – fragile states vs. security dynamics. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020. 11. Medzinárodná konferencia. Liptovský Mikuláš. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. ISBN 978-80-8040-589-2-23. (100%)

ĎURFINA, Anna: Research methodology of non-military threat – transnational organized crime and game theory. Military & Science, 2/2020. Vol. 15, ISSN 2453-7632 (100 %)