JUDr. Štefan Viedenský

odborný asistent, předseda AS
+420 251 171 937
viedensky@vsmvv.cz

Vyučujíci předměty: Mezinárodní právo, Mezinárodní právo veřejné, Diplomatické a konzulární právo, OSN – postavení a úloha, Basis of the Public International Law (v rámci programu ERASMUS+)

Vzdělání:

1974 – 1978 – Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 (humanitní větev s rozšířeným vyučováním anglického jazyka);

1978 – 1981 – Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (specializace – mezinárodní vztahy, japonský jazyk);

1981 – 1985 – Právnická fakulta Univerzity Karlovyspecializace mezinárodní právo veřejné,  diplomová práce na téma: “ASEAN – mezinárodně právní aspekty vývoje“; v r. 1987- rigorózní zkoušky z oboru mezinárodní právo veřejné titul JUDr.

Praxe:

1985 – 1997  – Ministerstvo zahraničních věcí

1988 – 1993 – Generální konzulát v Záhřebu (později Velvyslanectví) – konzul (jurisdikce pro     Chorvatsko a Slovinsko a v průběhu konfliktu v bývalé Jugoslávii částečně i pro Bosnu a Hercegovinu);

1993 – 1997Velvyslanectví ČR v Bratislavě – vedoucí konzulárního oddělení (velvyslanecký rada);

1998 – 2001  – Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor mezinárodně právní;

2001 – 2007  – Ministerstvo vnitra – odbor azylové a migrační politiky;

2008 – 2009  – AICTA DESIGN Work, s.r.o. – poradenská firma se zaměřením na funkci prostředníka mezi českými a čínskými subjekty (zastupování i v Šanghaji);

2010 – 2011  – MHM computer a.s. – projekt manager;

od 15. 9. 2011 – Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.                                    

Člen České společnosti pro mezinárodní právo, hovořící plynně anglicky, rusky, chorvatsky, srbsky a slovensky.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.