Mgr. Ing. Irena Rudolfová

Odborný asistent

rudolfova@vsmvv.cz

Lektorka španělského jazyka

Absolvovala VŠE v Praze a Pedagogickou fakultu UK v Praze (obor: španělština). Strávila rok ve Španělsku, kde navštěvovala množství metodologických kurzů. Po návratu navštěvovala kurzy pořádané Španělským velvyslanectvím pro učitele španělštiny. Složila mezinárodně uznávanou zkoušku ze španělštiny DELE.

Od 1992 učí španělštinu na gymnáziu v Praze. Vyučovala jednotlivce na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Je členem expertního týmu CERMAT, který pracuje na přípravě maturitní zkoušky ze španělského jazyka. Zároveň s touto organizací spolupracuje jako člen validační komise a člen týmu pro revizi úloh ze španělského jazyka. Od 1994 organizuje výměnné programy pro středoškolské studenty a učitele. Je členem schvalovací komise DZS (Dům zahraničních služeb) pro programy Erasmus +.

Od 2003 vyučuje španělštinu na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.