Politologie a politický marketing

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě
Studijní program:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Standardní doba studia:
2 roky
Forma studia:
prezenční a kombinovaná

Navazující magisterský studijní obor„Politologie a politický marketing“ je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti teoretické i praktické politologie a politiky v rámci mezinárodních vztahů a v oblasti mediálních aktivit s tím souvisejících. Momentálně do tohoto studijního programu nepřijímáme přihlášky na Akademický rok 2019/2020.

Profilové předměty

  • Politický marketing
  • Investigativní publicistika
  • Komparativní politologie
  • Moderní trendy v marketingové komunikaci
  • PR, elity a politika
  • Politická komunikace a politické kampaně

Profil absolventa

Absolvent je důkladně seznámen s domácí i zahraniční politikou České republiky. Dále zná politologickou teorii a je připraven využívat ji při posuzování a řešení problémů praxe. Současně je vybaven poznatky o činnosti a využití médií. Rozumí marketingu, marketingovým procesům a jejich využití v praxi. Může se uplatnit jak v oblasti státní správy, tak v oblasti nevládních organizací, v médiích, subjektech zabývajících se marketingem a PR, nebo subjektech poskytujících poradenskou činnost.

Institut Mezinárodního managementu a marketingu

Public Relations je akreditovanou specializací oboru „Veřejná správa a Public Relations“. Škola touto profilací reaguje na rostoucí význam komunikace a ovlivňování společnosti. Absolvování profilace PR a dané specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních.

Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách apod.

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.