Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. bude pořádat v prosinci 2021 ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze a ve spolupráci s Vysokou školou DTI v Dubnici nad Váhom 6. ročník mezinárodní vědecké elektronické konference „Schola nova, quo vadis?“.

Celosvětová pandemie COVID-19 zasáhla veškeré oblasti života společnosti, nevyjímaje oblast vzdělávání. Učitelé, žáci, studenti, ale i jejich rodiče, všichni aktéři vzdělávání, se museli vyrovnat s nástrahami distančního vzdělávání. Využívání moderních digitálních prostředků přineslo jiný pohled na možnosti vzdělávání. Z toho důvodu jsme se rozhodli konferenci zaměřit právě na aktuální téma „vzdělávání v období pandemie COVID-19“ s cílem podělit se navzájem o své poznatky a zkušenosti.

Účast na konferenci je zdarma. Konference je možné se aktivně zúčastnit zasláním příspěvku.

Termín e-konference: 3. prosinec od 9:00-12:00, MS Teams

Přístupový kód: in4fglx

Termín pro zaslání příspěvku a registrace: 3. prosince 2021

Zasláním příspěvku se zároveň registrujete na konferenci.

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí publikovány ve sborníku v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po úpravě zaslány dle obsahového zaměření do odborného časopisu „Media4U“ s indexací v databázi ERIH plus, případně do vědeckého časopisu „Journal of Diplomatic and Social Studies.“

Příspěvek v rozsahu max. 6 stran s předepsanými formálními náležitostmi zašlete elektronicky na adresu: kdep@vse.cz.

Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/pokyny-pro-autory/ v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2021

Příspěvek je možné předložit v českém, slovenském anebo anglickém jazyce.

Vědecký výbor konference

prof. PaedDr. Zdeňka Gadušová, CSc. (UKF Nitra)

prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (UKF Nitra)

prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP (Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom)

prof. PhDr. Eva Malá, CSc. (OU v Ostravě)

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. (EU Bratislava)

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD. (Univerzita J. Selyeho Komárno)

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)

doc. Mgr. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP (Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom)

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (SPU Nitra)

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. (SPU Nitra)

JUDr. Olga Nebeská (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.)

Organizační výbor konference

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING – PAED IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

PhDr. Radka Lōwenhōfferová, Ph.D., MBA (lowenhofferova@vsmvv.cz)

doc. Mgr. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP (kristofiakova@dti.sk)

Jozef Kočka (student VŠE v Praze)

Eliška Jakešová (student VŠE v Praze)

Veškeré informace o mezinárodní vědecké konference budou k dispozici na: https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/ v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2021.