Milé studentky, milí studenti,

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie ve spolupráci s marketingovým oddělením pro Vás připravily unikátní projekt AMBASÁDA. Jedná se o třísemestrální projekt, ve kterém Vám představíme do nejmenších detailů, jak funguje ambasáda v praxi a jaké činnosti musí vykonávat jednotliví zaměstnanci.

Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že na každé přednášce/besedě bude host z praxe, který vykonává danou funkci a podělí se s Vámi o své znalosti a zkušenosti.

Projekt je určen všem studentům VŠMVV Praha o.p.s. bez ohledu na studovaný studijní program (pro PS i KS). Předmětem daného setkání bude seznámení účastníků setkání s obsahem pracovní náplně člověka na dané pozici, s konkrétními požadavky titulářů, protokolářů, souhra s jinými profesemi, etiketa a rétorika v daném oboru.

Účast na projektu není povinná, avšak doporučujeme zúčastnit se všem, kteří mají zájem získat další praktické vědomosti, rozšířit si své odborné obzory a připravit se na vlastní profesní zařazení, nebo jen vědět, kdo co dělá a jak se to dělá.

Tento projekt poskytuje VŠMVV Praha o.p.s. svým studentům a přizvaným hostům zcela zdarma. Navíc každý absolvent (student PS/KS) tohoto projektu získá oficiální osvědčení o absolvování, za předpokladu, že se zúčastní všech přednášek/besed, což může použít ve svém CV.

 V tomto semestru proběhnou všechny přednášky v online režimu v nově vytvořeném kurzu AMBASÁDA na Google Classroom, ke kterému jste všichni dostali pozvánky na zapsání se. Tam budou vkládány podrobnější informace o tomto projektu (pozvánky, texty, fotografie).

Zahajujeme 1. 4. 2021, představí se Vám Ing. Salwan Al-Nashi (dlouholetý pracovník v mezinárodních službách, překladatel a tlumočník jazyka arabského/českého).

Speciální poděkování patří paní Mgr. Zmekové, MBA, která je koordinátorem/protokolářem tohoto projektu.