prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

Profesor - VKI Bratislava

Škola

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. působí jako externí spolupracovník na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahu Praha, o.p.s. Během 25 letého působení v akademické sféře se věnuje pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, vedení výzkumných a vzdělávacích projektů, tvorbě koncepce rozvoje vědy a výzkumu na fakultní a univerzitní úrovni, internacionalizaci vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit, vedení závěrečných prací na všech třech stupních. atp. Prováděl/provádí funkce proděkana pro mezinárodní vztahy, vědu a výzkum, vedoucího Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů, prorektora pro vědu a výzkum na UMB v Banské Bystrici.
Pedagogická činnost se orientuje na předměty Politická geografie, Světové makroregiony, Úvod do mezinárodních vztahů, Teorie mezinárodních vztahů, Teritoriální studie, Geopolitika střední Evropy, Mezinárodní vztahy, Zahraniční politika USA, Energetická a environmentální bezpečnost, Politická geografie České republiky. Výzkumná činnost se zaměřuje na zahraniční politiku SR, roli mocností ve světové politice, využití konceptu měkké moci ve strategiích malých států, vnější vztahy Evropské unie, zahraniční politiku USA, sportovní diplomacii. Absolvoval výzkumné pobyty na zahraničních univerzitách v Reims (University Champagne-Ardenne), v Bostonu, MA (Boston College) a Ann Arbor, MI (Weiser Diplomacy Center, Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan), mobility na více univerzitách (ČR, Polsko, Ukrajina,Itálie,Francie) a institucích (NATO Public Diplomatic Division).
Autor vědeckých monografií, studií, odborných a učebních textů v oblasti politické geografie, geopolitiky, transformačních procesů ve střední Evropě, roli jaderných zbraní ve světové politice, energetické bezpečnosti, zahraniční politice SR, členství SR v EU a v NATO. Spolupracuje s organizací GLOBSEC Academy Centre. V letech 2007-2009 plnil úlohu koordinátora Národního konventu o budoucnosti Evropské unie. V letech 2011-2012 byl členem expertní skupiny pro strategické hodnocení obrany SR na Ministerstvu obrany SR. Je držitelem více ocenění, například. "výjimečný pedagog" (Nadace SZP, 2008), absolvent Fulbrightova programu v Bostonu v roce 2015 a Ronald a Eileen Weiser Professional Development Award v roce 2019 (University of Michigan).
Řešitel několika národních a mezinárodních projektů (VEGA, KEGA, Visegrad Found International, Jean Monnet Module, granty MZV ČR, Grant ČEZ - ČR, Národní konvent o budoucnosti Evropské unie, člen výzkumného týmu Centra excelence se zaměřením na výzkum otázek národní a mezinárodní bezpečnosti) . Je členem správní rady Slovak Fulbright Alumni Assocation. Působí jako místopředseda Rady partnerství pro integrovaný územní rozvoj Banskobystrického samosprávného kraje. Komentuje aktuální témata mezinárodních vztahů pro RTVS.

Publikace

TEREM,P. 2005.Jadrová energia v štruktúre svetových energetických zdrojov: Medzinárodné súvislosti,1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2005. - 247 s. - ISBN 80-89029-94-9;

TEREM,P.2008.Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku, 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. - 292 s. - ISBN 978-80-8083-531-6;