(Česky) Politologie a politický marketing

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě
Программа обучения:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Стандартный срок обучения:
2 roky
Форма обучения:
prezenční a kombinovaná

(Česky) Navazující magisterský studijní obor„Politologie a politický marketing“ je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti teoretické i praktické politologie a politiky v rámci mezinárodních vztahů a v oblasti mediálních aktivit s tím souvisejících. Momentálně do tohoto studijního programu nepřijímáme přihlášky na Akademický rok 2019/2020.

Profilové předměty

  • (Česky) Politický marketing
  • (Česky) Investigativní publicistika
  • (Česky) Komparativní politologie
  • (Česky) Moderní trendy v marketingové komunikaci
  • (Česky) PR, elity a politika
  • (Česky) Politická komunikace a politické kampaně

Profil absolventa

Absolvent je důkladně seznámen s domácí i zahraniční politikou České republiky. Dále zná politologickou teorii a je připraven využívat ji při posuzování a řešení problémů praxe. Současně je vybaven poznatky o činnosti a využití médií. Rozumí marketingu, marketingovým procesům a jejich využití v praxi. Může se uplatnit jak v oblasti státní správy, tak v oblasti nevládních organizací, v médiích, subjektech zabývajících se marketingem a PR, nebo subjektech poskytujících poradenskou činnost.

Институт международного менеджмента и маркетинга

(Česky) Public Relations je akreditovanou specializací oboru „Veřejná správa a Public Relations“. Škola touto profilací reaguje na rostoucí význam komunikace a ovlivňování společnosti. Absolvování profilace PR a dané specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních.

(Česky) Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách apod.

Контактный бланк

Используйте интегрированный электронный бланк, посредством которого можно обращаться к нам.

Об институте

Полезная информация