(English) Public Administration

Tříleté bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě
Программа обучения:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Стандартный срок обучения:
3 roky
Форма обучения:
prezenční a kombinovaná

(English) Public administration is an accredited specialization of “Public Administration and Public Relations”. Passing this specialization creates the prerequisites for qualified work in the field of Public Administration, both at the level of the national public administration, ie the Parliament of the Czech Republic, the Office of the Government of the Czech Republic, ministries and central authorities, as well as at regional and local level, ie regions and municipalities. Graduates are well placed to communicate with the European Union’s institutions and bodies, and have the prerequisites to apply for jobs in these institutions.

Profilové předměty

 • (English) Theory of Law, Theory of State and Constitutional Law
 • (English) European integration
 • (English) European law
 • (English) Public finance and accounting
 • (English) Financial law

Profil absolventa

Absolvent je schopen uplatnit studiem získané odborné znalosti a dovednosti v subjektech veřejné správy v ČR, EU i dalších mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, NATO, OECD apod.) a v komunikaci s veřejností u firem orientovaných na PR aktivity, reklamních agenturách nebo ve sdělovacích prostředcích.

(Česky) Katedra evropských studií, veřejné správy a práva

(Česky)

Katedra evropských studií, veřejné správy a práva se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Základy práva, Mezinárodní a komunitární právo, Základy veřejné správy) a vybraných předmětů pro další profilace (Autorské právo, Aplikace práva). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6202R058 „ Veřejná správa a Public Relations“, na které se podílí spolu s katedrou PR a komunikace.

Katedra se podílí rovněž na výuce předmětů obecného základu magisterského studia (Právo Evropské unie) a vybraných předmětů pro další specializace (Evropské správní právo a jeho tvorba, Kontrolní systémy veřejné správy v ČR a EU, Mezinárodní právo veřejné).

(Česky)

Katedra rovněž zajišťuje výuku specializačních kurzů v oblasti tvorby práva a informační povinnosti orgánů veřejné správy pro zájemce z veřejné správy. Členové katedry aktivně spolupracují s ústředními orgány státní správy (Legislativní rada vlády).

Контактный бланк

Используйте интегрированный электронный бланк, посредством которого можно обращаться к нам.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Об институте

  Полезная информация