(Česky) Veřejná správa

Tříleté bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě
Программа обучения:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Стандартный срок обучения:
3 roky
Форма обучения:
prezenční a kombinovaná

(Česky) Veřejná správa je akreditovanou specializací oboru „Veřejná správa a Public Relations“. Absolvování této specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti veřejné správy, a to jak na úrovni celostátní veřejné správy, tj. Parlament ČR, Úřad vlády ČR, ministerstva a ústřední orgány, tak na úrovni regionální a místní, tj. kraje a obce. Absolventi se dobře uplatní při komunikaci s orgány a institucemi Evropské unie a mají předpoklady ucházet se ve výběrových řízeních o získání pracovních míst v těchto institucích.

Profilové předměty

  • (Česky) Teorie práva, státověda a ústavní právo
  • (Česky) Evropská integrace
  • (Česky) Evropské právo
  • (Česky) Veřejné finance a účetnictví
  • (Česky) Finanční právo

Profil absolventa

Absolvent je schopen uplatnit studiem získané odborné znalosti a dovednosti v subjektech veřejné správy v ČR, EU i dalších mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, NATO, OECD apod.) a v komunikaci s veřejností u firem orientovaných na PR aktivity, reklamních agenturách nebo ve sdělovacích prostředcích.

(Česky) Katedra evropských studií, veřejné správy a práva

(Česky) Katedra evropských studií, veřejné správy a práva se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Základy práva, Mezinárodní a komunitární právo, Základy veřejné správy) a vybraných předmětů pro další profilace (Autorské právo, Aplikace práva). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6202R058 „ Veřejná správa a Public Relations“, na které se podílí spolu s katedrou PR a komunikace.

Katedra se podílí rovněž na výuce předmětů obecného základu magisterského studia (Právo Evropské unie) a vybraných předmětů pro další specializace (Evropské správní právo a jeho tvorba, Kontrolní systémy veřejné správy v ČR a EU, Mezinárodní právo veřejné).

(Česky) Katedra rovněž zajišťuje výuku specializačních kurzů v oblasti tvorby práva a informační povinnosti orgánů veřejné správy pro zájemce z veřejné správy. Členové katedry aktivně spolupracují s ústředními orgány státní správy (Legislativní rada vlády).

Контактный бланк

Используйте интегрированный электронный бланк, посредством которого можно обращаться к нам.

Об институте

Полезная информация