Typ Názov Stiahnuť
Harmonogram AR 2021-22
Vyhláška č. 3_2021_Očkování akademických pracovníků
Školné pro AR 2021-2022
Vyhláška rektorky č.1:2021 - Vyhlášení přijímacího řízení
Dodatek č. 1_MDS_vyhláška rektora 2_2020_vyhlášení PŘ_únor_21_Fin
Vyhláška rektora č. 3 PŘ_2021_2022
Vyhláška rektora č. 2_Vyhlášení přijímacího řízení
Poplatky_2020_2021_Praha
Poplatky_2020_2021_VKI BTS II.
Typ Názov Stiahnuť
VŠMVVP - Výroční zpráva o činnosti 2020_
Výroční zpráva_VŠMVVP_2019
Výroční zpráva_VŠMVVP_2018_FINAL
Výroční zpráva o činnosti za rok 2017
Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 - tabulky
Typ Názov Stiahnuť
Rozhodnutí o udělení akreditace_IRD 2021-24
Rozhodnutí MŠMT - Akreditace Učitel naživo
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinárodní a diplomaticka studia_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Provoz letecké dopravy_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinárodní vztahy a diplomacie_2020
Rozhodnutí o udělení akreditace_Mezinarodní management a marketing_2020
Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 8. 2019
Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení státního souhlasu a o udělení akreditace bakalářského studijního programu v prezenční formě
Akreditace: Rozhodnutí MŠ SR o udělení oprávnění poskytovat vysokoškolské vzdělávání na území SR
Typ Názov Stiahnuť
Knihovní řád
Statut rady pro vnitřní hodnocení
Statut VŠMVVP
Řád přijímacího řízení
Stipendijní řád
Doložka - Stipendijní řád
Doložka - Statut VŠMVVP 2018
Organizační struktura
Doložka - studijní a zkušební řád
Studijní a zkušební řád
Doložka - pravidla systému zajišťování kvality
Pravidla systému zajišťování kvality
Doložka - akreditační řád
Akreditační řád
Etický kodex
Jednací řád Akademické rady
Volební a jednací řád Akademického senátu
Volební a jednací řád Akademického senátu - doložka
Disciplinární řád pro studenty
Typ Názov Stiahnuť
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2019
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2018
Zpráva o plnění aktualizace DZ VŠMVVP na rok 2016
Dlouhodobý záměr na období 2016–2020
Dlouhodobý záměr na období 2011–2015
Typ Názov Stiahnuť
COLLEGE OF INTERNATIONAL AND PUBLIC RELATIONS PRAGUE
Statute